Samen van het gas af

De meeste huishoudens in Nederland maken gebruik van aardgas om te verwarmen en koken. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. Voor 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af.

Duurzame toekomst
Dat doen we niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, want er komt veel bij kijken. Techniek, wetten en regels moeten dit mogelijk maken. En financieringen en slimme oplossingen moeten het haalbaar maken. Aardgasvrij wonen is bovendien mensenwerk. De bewoner staat centraal. De gemeente heeft de regie en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. Zo werken we samen aan een duurzame omgeving waar het niet alleen nu, maar ook in de toekomst aangenaam wonen, leven en genieten is.

Proeftuin
Om met elkaar te ontdekken hoe we de overgang naar aardgasvrij wonen op haalbare en betaalbare wijze kunnen organiseren, doet de gemeente Sittard-Geleen mee aan een landelijke proeftuin. Hieraan nemen 27 gemeenten deel, met als doel in het hele land ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken. De proeftuin in Sittard-Geleen richt zich op Limbrichterveld Noord. Een wijk waar met Het Groene Net al een warmtenetwerk aanwezig is en al meerdere woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. Deelname aan de proeftuin is overigens niet verplicht, bewoners beslissen zelf of ze meedoen.

Snel naar: Planning

Actueel

News

Onderzoeksresultaten van Het Groene Net

De gemeente Sittard-Geleen heeft een onderzoek laten doen naar de financiële en bestuurlijke situatie van Het Groene Net. De resultaten van het onderzoek zijn op 28 januari 2021 bekend...

Lees meer
News

Subsidie ontwikkelingen duurzame energie en energiebesparing

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) Vanaf dit jaar is het mogelijk in aanmerking te komen voor subsidie om aan te sluiten op een warmtenet, een zonneboiler,...

Lees meer
News

Leveringsovereenkomsten van Het Groene Net in uw brievenbus

Het Groene Net en de gemeente Sittard-Geleen nemen samen met de bewoners van Limbrichterveld Noord het initiatief om de wijk van duurzame warmte te voorzien en daarmee aardgasvrij te maken. Dit...

Lees meer
News

Duurzaamheid in de wijk Limrichterveld

Limbrichterveld is één van de 27 eerste wijken die meedoen aan een landelijke proef met het aardgasvrij maken van woningen. Die woningen kunnen worden aangesloten op het warmtenet...

Lees meer