Samen van het gas af

De meeste huishoudens in Nederland maken gebruik van aardgas om te verwarmen en koken. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. Voor 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af.

Duurzame toekomst
Dat doen we niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, want er komt veel bij kijken. Techniek, wetten en regels moeten dit mogelijk maken. En financieringen en slimme oplossingen moeten het haalbaar maken. Aardgasvrij wonen is bovendien mensenwerk. De bewoner staat centraal. De gemeente heeft de regie en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. Zo werken we samen aan een duurzame omgeving waar het niet alleen nu, maar ook in de toekomst aangenaam wonen, leven en genieten is.

Proeftuin
Om met elkaar te ontdekken hoe we de overgang naar aardgasvrij wonen op haalbare en betaalbare wijze kunnen organiseren, doet de gemeente Sittard-Geleen mee aan een landelijke proeftuin. Hieraan nemen 27 gemeenten deel, met als doel in het hele land ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken. De proeftuin in Sittard-Geleen richt zich op Limbrichterveld Noord. Een wijk waar met Het Groene Net al een warmtenetwerk aanwezig is en al meerdere woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. Deelname aan de proeftuin is overigens niet verplicht, bewoners beslissen zelf of ze meedoen.

Snel naar: Planning

Actueel

News

Verslag informatiebijeenkomst 30 september

Maandag 30 september vond een informatieronde plaats over de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord. Aan de hand van een presentatie zijn deelnemers geïnformeerd over het traject van de...

Lees meer
News

Voorlopige keuze doorgeven tot 11 oktober

Op 30 september organiseerden wij een informatiebijeenkomst om eventuele laatste vragen van wijkbewoners te beantwoorden. Doel van de avond was mensen te helpen om voor 1 oktober een afgewogen...

Lees meer
News

Vervangen gasleidingen Limbrichterveld-Noord door Enexis

Voor een veilig gasnetwerk worden alle gasleidingen in Nederland regelmatig gecontroleerd. De kwaliteit van het gasnet in Limbrichterveld Noord blijkt onvoldoende. Enexis Netbeheer start daarom op...

Lees meer
News

Informatiebijeenkomst Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord

Heeft u de transitiescan aangevraagd? Dan heeft u een rapport ontvangen, dat inzicht geeft in de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen. Heeft u al een keuze gemaakt? U kunt deze tot uiterlijk...

Lees meer