Proeftuin

Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord
Sittard-Geleen wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. Dat betekent dat voor 2050 alle woningen en panden in de gemeente aan een andere energiebron dan aardgas moeten worden aangesloten om te verwarmen, koken en douchen. Willen we in 2050 volledig aardgasvrij zijn, moeten er dagelijks bijna 600 bestaande woningen omgebouwd worden van gas naar een duurzame warmtebron. In onze gemeente komt dit neer op zo’n 4 woningen per dag. Een hele klus.

Om gezamenlijk te verkennen hoe deze overgang het beste vorm kan krijgen, kende het Rijk eind 2018 subsidie toe aan 27 gemeenten om bestaande wijken op korte termijn aardgasvrij te maken. In totaal wil het kabinet de komende jaren samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Met deze ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van de proeftuin is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

Sittard-Geleen is één van de deelnemers aan de proeftuin met de wijk Limbrichterveld Noord. De gemeente wil in een volgende fase van de proeftuin ook voor Limbrichterveld Zuid subsidie aanvragen. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de eerste fase. Heeft u vragen neem dan contact op via  aardgasvrij@sittard-geleen.nl

Bijdrage van het Rijk

In onze gemeente richt de proeftuin zich op Limbrichterveld Noord. In deze wijk ligt namelijk al een lokaal warmtenet, Het Groene Net, waarop al meerdere huizen en gebouwen zijn aangesloten. De subsidie van het Rijk wordt deels ingezet om het ondergrondse leidingennetwerk van Het Groene Net in de wijk uit te breiden. Zo kunnen ook de resterende woningen en gebouwen aardgasvrij worden. De Rijksbijdrage is ook bestemd voor benodigde maatregelen omindividuele panden geschikt te maken voor aardgasvrij verwarmen. Denk aan een Transitiescan, spouwmuurisolatie, HR++ glas, het aanpassen van de meterkast en het vervangen van de kookplaat.

Bewoners van Limbrichterveld Noord bepalen overigens zelf of ze aan de proeftuin deelnemen en of ze van de collectieve aanpak met bijbehorende voordelen gebruikmaken.

Mensenwerk

De gemeente heeft vanuit de overheid de regie gekregen in de overgang naar aardgasvrije wijken. Het is dus onze rol om de overstap in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Dat kunnen en doen we echter niet alleen, maar samen met partners én inwoners. Want aardgasvrij wonen is bovenal mensenwerk. Zonder betrokkenheid van inwoners en ondernemers in de wijk redden we het niet. Het gaat immers om veranderingen in de wijk en in individuele woningen. Er ligt dus geen uitgeschreven handboek van wat er precies moet en gaat gebeuren. Het idee van de proeftuin is om dat met elkaar te ontdekken en daarvan te leren. En om die inzichten straks te gebruiken bij een volgende wijk. Daarnaast is het ook een unieke kans voor bewoners om nu al aardgasvrij te worden, met behulp van subsidies en ondersteuning. Het proces om de hele gemeente aardgasvrij te maken, kan dus ook per wijk verschillen. En dit betekent ook dat we niet op alle vragen direct een pasklaar antwoord hebben, ook dat is kenmerkend voor een proeftuin.

Partners

In de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord werkt de gemeente Sittard-Geleen nauw samen met een aantal partners, waaronder Stichting Dubbel DuurzaamHet Groene Net, woningcorporatie Wonen Limburg, verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), warmte- en energiebedrijven, installateurs en huiseigenaren of huurders. Al deze partijen werken nauw samen aan de overgang naar een aardgasvrije wijk.