Proeftuin

Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord
Sittard-Geleen wordt aardgasvrij, net als de rest van Nederland. Dat betekent dat voor 2050 alle woningen en panden in de gemeente aan een andere energiebron dan aardgas moeten worden aangesloten om te verwarmen, koken en douchen. Willen we in 2050 volledig aardgasvrij zijn, moeten er dagelijks bijna 600 bestaande woningen omgebouwd worden van gas naar een duurzame warmtebron. In onze gemeente komt dit neer op zo’n 4 woningen per dag. Een hele klus.

Om gezamenlijk te verkennen hoe deze overgang het beste vorm kan krijgen, kende het Rijk eind 2018 subsidie toe aan 27 gemeenten om bestaande wijken op korte termijn aardgasvrij te maken. In totaal wil het kabinet de komende jaren samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Met deze ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel van de proeftuin is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

Sittard-Geleen is één van de deelnemers aan de proeftuin met de wijk Limbrichterveld Noord. De gemeente wil in een volgende fase van de proeftuin ook voor Limbrichterveld Zuid subsidie aanvragen. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de eerste fase.