Blog Details
29 jan

Onderzoeksresultaten van Het Groene Net

De gemeente Sittard-Geleen heeft een onderzoek laten doen naar de financiële en bestuurlijke situatie van Het Groene Net. De resultaten van het onderzoek zijn op 28 januari 2021 bekend geworden. Het gemeentebestuur, dat wil leren van de dingen die in het verleden zijn gebeurd, heeft aangegeven de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven en weldra met een plan te komen om e.e.a. te verbeteren.

Voor de huidige en de toekomstige klanten van Het Groene Net heeft de uitkomst van het onderzoek geen gevolgen. De levering van warmte blijft gewoon doorgaan en ook het tarief dat u hiervoor moet betalen, wijzigt niet als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek.

Meer lezen

< Ga terug