Blog Details
04 okt

Voorlopige keuze doorgeven tot 11 oktober

Op 30 september organiseerden wij een informatiebijeenkomst om eventuele laatste vragen van wijkbewoners te beantwoorden. Doel van de avond was mensen te helpen om voor 1 oktober een afgewogen keuze te kunnen maken.

Uitnodiging te laat bezorgd

Tot onze spijt is de uitnodiging voor deze bijeenkomst niet overal in de wijk tijdig bezorgd. Dit als gevolg van een afstemmingsfout bij Business Post, die de bezorging voor ons zou verzorgen. Wij vinden dit erg vervelend. Business Post biedt via deze brief aan alle bewoners van Limbrichterveld Noord excuses aan.

Wat kiest u?

Door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden, hebben wij besloten dat u nog tot en met vrijdag 11 oktober uw voorlopige keuze aan ons kunt doorgeven. Die keuze kan zijn: niets doen, meedoen aan de collectieve aanpak van de proeftuin via Het Groene Net, of meedoen en de overgang naar aardgasvrij wonen zelf regelen. Zodra meer zicht is op het aantal huishoudens dat aan de proeftuin meedoet, vullen we het vervolgtraject van de proeftuin verder in. Het is dus belangrijk dat u ons laat weten wat u kiest.

U kunt uw keuze doorgeven aan Stichting Dubbel Duurzaam. Dat kan per mail via info@dubbelduurzaam.nl onder vermelding van uw naam, adres en uw voorlopige keuze.

Heeft u nog vragen? U bent (iedere) woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur van harte welkom in het informatiecentrum in Buurtcentrum Limbrichterveld. Mailen kan ook: aardgasvrij@sittard-geleen.nl

Het verslag van de informatiebijeenkomst is op korte termijn beschikbaar.

< Ga terug