Woningeigenaren

Bent u eigenaar van een woning in Limbrichterveld Noord en wilt u samen met uw buurt de overstap maken naar een woning én wijk zonder aardgas? De Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord biedt hiervoor meerdere opties. Ofwel u neemt deel aan de collectieve aanpak via Het Groene Net, ofwel u doet mee en regelt de overstap naar een alternatieve warmtebron zelf. In beide gevallen krijgt u subsidie van de gemeente. De hoogte hiervan is afhankelijk van de maatregelen die nodig zijn om de woning voor te bereiden op de overgang. Denk hierbij aan isolatie, de kookplaat en het afsluiten van het gasnet.

Naast de gemeentelijke subsidie, zijn er ook andere subsidies en financieringsmogelijkheden, waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.

Wie doet wat
Deelname aan de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord is niet verplicht. Bewoners hebben drie opties, waaruit ze zelf een keuze kunnen maken.

Optie 1: Niet meedoen
Bewoners die ervoor kiezen om nu nog niet aardgasvrij te worden, maken geen gebruik van de subsidiemogelijkheden en voordelen van de proeftuin.

Optie 2: Meedoen via Het Groene Net
Deelnemers aan de proeftuin die kiezen voor Het Groene Net, worden aangesloten op het lokale warmtenet Het Groene Net. Stichting Dubbel Duurzaam regelt aan de hand van de uitkomsten van de gratis Transitiescan leveranciers voor HR++ glas en/of spouwmuurisolatie. Het Groene Net organiseert in een latere fase van de proeftuin ook het aanpassen van de meterkast en een inductiekookplaat en het vervangen van de gasaansluitingen.

Optie 3: Meedoen en overgang zelf organiseren
Deelnemers die de overgang zelf regelen, nemen op basis van de uitkomsten van de Transitiescan zelf de nodige voorbereidende (isolatie)maatregelen. Eventueel samen met zelf geselecteerde leveranciers. Het Groene Net speelt hierin géén rol. Stichting Dubbel Duurzaam is bereikbaar voor vragen en informatie over aanvullende regionale en landelijke subsidies en duurzaamheidsleningen.

Kosten
Aan de overgang naar een aardgasvrije woning zijn kosten verbonden. Als deelnemer aan de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord ontvangt u weliswaar subsidie, maar u moet ook rekening houden met een eigen investering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de keuze die u maakt, het type woning en de maatregelen die nodig zijn om de woning voor te bereiden op de overgang. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten te financieren. Denk aan het inzetten van spaargeld, het afsluiten van een duurzaamheidslening (let op, geld lenen kost geld) of bijvoorbeeld een duurzame hypotheek. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Indicatie kosten en subsidie bij optie meedoen via Het Groene Net

Benodigde maatregelen Gemiddelde kosten Max. bijdrage gemeente
Elektrische kookplaat €550 €550
Aansluiting elektra t.b.v. kookplaat €650 €650
Verwijderen gasaansluiting €735 €285
HR++ glas (excl. kozijnen) in verblijfsruimten €2.300 €2.500
Spouwmuurisolatie €2.100 €1.500
Max. aansluitbijdrage Het Groene Net €2.500  
Totaal €8.835 €5.548

Eigen investering*: circa € 3.350
* Bij het ontbreken van alle benodigde maatregelen in de huidige woning

Indicatie kosten en subsidie bij optie meedoen en overgang zelf regelen

Benodigde maatregelen Gemiddelde kosten Max. bijdrage gemeente
Elektrische kookplaat €550 €550
Aansluiting elektra t.b.v. kookplaat €650 €650
Verwijderen gasaansluiting €735 €285
HR++ glas en kozijnen in verblijfsruimten €5.600 €2.500
HR++ glas en kozijnen in overige ruimte €2.800  
Spouwmuurisolatie €2.100 €1.500
Dak-, vloer-, bodemisolatie en isolerende deuren €9.800  
Mechanische ventilatie €8.000  
Vloerverwarming en/of laagtemperatuurradiatoren €5.000  
Warmtepomp (volledig) €9.000  
Totaal €46.635 €5.485

Eigen investering*: circa € 38.750
* Bij het ontbreken van alle benodigde maatregelen in de huidige woning

Rekenvoorbeeld

Gemiddelde woning    
Gasverbruik 2.000 m3  
Besparing energiekosten 600 m3 30%
Financiële besparing €486,00 €0,82/m3 ACM januari 2019 variabel
Investering €3.500  
Rente 2%  
Looptijd 10 jaar  
Kosten rente en aflossing €420,00  
Voordeel  €66,00  

Let op:
• Besparing van 30% is afhankelijk van technische staat woning
• Bij lager verbruik lagere besparingen bij gelijkblijvende kosten lening