Bijdrage van het Rijk

In onze gemeente richt de proeftuin zich op Limbrichterveld Noord. In deze wijk ligt namelijk al een lokaal warmtenet, Het Groene Net, waarop al meerdere huizen en gebouwen zijn aangesloten. De subsidie van het Rijk wordt deels ingezet om het ondergrondse leidingennetwerk van Het Groene Net in de wijk uit te breiden. Zo kunnen ook de resterende woningen en gebouwen aardgasvrij worden. De Rijksbijdrage is ook bestemd voor benodigde maatregelen omindividuele panden geschikt te maken voor aardgasvrij verwarmen. Denk aan een Transitiescan, spouwmuurisolatie, HR++ glas, het aanpassen van de meterkast en het vervangen van de kookplaat.

Bewoners van Limbrichterveld Noord bepalen overigens zelf of ze aan de proeftuin deelnemen en of ze van de collectieve aanpak met bijbehorende voordelen gebruikmaken.