Mensenwerk

De gemeente heeft vanuit de overheid de regie gekregen in de overgang naar aardgasvrije wijken. Het is dus onze rol om de overstap in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Dat kunnen en doen we echter niet alleen, maar samen met partners én inwoners. Want aardgasvrij wonen is bovenal mensenwerk. Zonder betrokkenheid van inwoners en ondernemers in de wijk redden we het niet. Het gaat immers om veranderingen in de wijk en in individuele woningen. Er ligt dus geen uitgeschreven handboek van wat er precies moet en gaat gebeuren. Het idee van de proeftuin is om dat met elkaar te ontdekken en daarvan te leren. En om die inzichten straks te gebruiken bij een volgende wijk. Daarnaast is het ook een unieke kans voor bewoners om nu al aardgasvrij te worden, met behulp van subsidies en ondersteuning. Het proces om de hele gemeente aardgasvrij te maken, kan dus ook per wijk verschillen. En dit betekent ook dat we niet op alle vragen direct een pasklaar antwoord hebben, ook dat is kenmerkend voor een proeftuin.