Planning

Voorlopige planning

September 2021- juni 2022 *

Realisatie warmtenet: plaatsing kookplaat en verwijderen gasmeter door Het Groene Net en Enexis.
* onder voorbehoud van onvoorziene weersomstandigheden, eventuele uitloop naar het 3e kwartaal van 2022

September 2021 – mei 2022

Start aanleg leidingwerk in de wijk door Het Groene Net.
Aanleg bij Flat 5 aan de Eisenhowerstraat start in september. 

Oktober 2020 – december 2021

Particulieren kunnen hun subsidieaanvraag indienen. Deelnemers (particulieren) vragen offertes aan voor de isolatiewerkzaamheden.

Februari t/m september 2020

Huisbezoeken door Het Groene Net om de werkzaamheden in de woning te inventariseren.

Bewoners die kiezen voor optie 2 worden benaderd door Het Groene Net. Mogelijk is nog een bezoek aan de woning nodig om de aansluiting tot in detail uit te werken. Op basis hiervan wordt een offerte op maat gemaakt, inclusief aansluiting op de bestaande verwarmingsaansluiting.

Deelnemers aan de proeftuin die de overgang zelf regelen, organiseren in deze periode zelf het isoleren van de woning, het plaatsen van een alternatieve warmtebron, het plaatsen van een aardgasvrije kookplaat, het aanpassen van de meterkast en het afsluiten van de gasaansluiting.

Januari t/m maart 2020

Samenstellen lijst aannemers/leveranciers voor het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden


September 2019: Start isolatietraject

Het isoleren van de woningen die deelnemen aan de collectieve aanpak via Het Groene Net neemt naar verwachting een jaar in beslag. Afhankelijk van de uitkomsten en aanbevelingen uit de Transitiescan, gaat Stichting Dubbel Duurzaam aan de slag met een aanbesteding voor het collectief inkopen van HR++ glas en/of spouwmuurisolatie. Tijdens deze aanbesteding wordt gezocht naar betrouwbare leveranciers. De aanbesteding en het daadwerkelijk isoleren van de woningen gaat ongeveer een jaar duren.

Deelnemers aan de proeftuin die de overgang zelf regelen, kunnen ook in deze periode hun woning isoleren, al dan niet met hulp van zelfgekozen leveranciers. Ook zij kunnen hiervoor de aanbevelingen van de Transitiescan volgen en indien gewenst gebruik maken van de leveranciers uit de aanbesteding.

Januari t/m augustus 2019: Transitiescans

De Transitiescan geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om de woning te verduurzamen.Energiecoaches van Stichting Dubbel Duurzaam voeren de scan uit. Op basis van de uitkomsten van de scan hebben deelnemers drie keuzes:

- Optie 1: Niets doen

- Optie 2: Meedoen aan de collectieve aanpak waarbij de woning wordt verwarmd via Het Groene Net (met subsidie van de gemeente)

- Optie 3: Meedoen en de overgang naar aardgasvrij wonen zelf regelen (met subsidie van de gemeente)

Woningeigenaren geven hun voorlopige keuze voor 1 oktober door aan Dubbel Duurzaam. Op basis van het aantal huishoudens dat aan de proeftuin meedoet, krijgt het vervolgtraject concreter gestalte.


December 2018: Start proeftuin

Bewoners van Limbrichterveld Noord zijn eind 2018 tijdens twee informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de proeftuin. Sindsdien heeft een groot aantal woningeigenaren en VvE’s een gratis Transitiescan aangevraagd.